December 15th, 2015

DGB Group publiceert jaarverslag 2019

DGB GROUP (DGB:DGB)

HARDENBERG, THE NETHERLANDS, November 23, 2020 /EINPresswire.com/ -- DGB Group N.V. (“DGB”) publiceert heden haar jaarverslag 2019. De groep behaalde 2019 een groei in netto omzet van +8%. De netto omzet is in 2019 gestegen naar EUR 16,82 miljoen en het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) over 2019 komt uit op EUR 1,61 miljoen.

Hoewel de jaarrekening 2019 (nog) niet van een controleverklaring van een accountant is voorzien, acht het bestuur van DGB het van belang om aandeelhouders van de inhoud van jaarverslag en jaarrekening op de hoogte te stellen. Zoals aangekondigd op 20 november 2020, hebben DGB en haar externe accountant in gezamenlijk overleg en met wederzijdse instemming besloten tot het beëindigen van de opdracht tot het controleren van de jaarrekening 2019 van DGB.

In het jaarverslag wordt nadere toelichting gegeven op de gang van zaken van de bedrijven die tot de groep behoorden in 2019. Ten aanzien van deze publicatie dient het volgende opgemerkt te worden:
- Op 4 september 2020 is op de buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA) goedkeuring gegeven aan de in juli 2020 reeds aangekondigde activa-passivatransactie waarbij, onder andere, alle door DGB Group gehouden aandelen in haar dochtervennootschappen (De Groene Belangenbehartiger B.V., DGB Lease B.V., Energy B.V., Renewables B.V., VIVA Veterinary B.V. en DeGroSolutions B.V.) zijn verkocht. Deze transactie heeft nog op dezelfde dag plaatsgevonden.
- Gelet op deze ontwikkelen na balansdatum, zijn vele onderdelen van onderhavig jaarverslag thans niet meer representatief voor de onderneming, niet meer actueel en/of niet meer relevant.
- De vennootschap heeft op 10 september 2020 haar betrokkenheid aangekondigd bij de taak en het doel van wereldwijde herbebossing, natuurbehoud, herstel van ecosystemen en geavanceerde energiecompensatiediensten. Deze activiteiten zijn nog niet opgenomen in het jaarverslag 2019 omdat deze toen nog niet actief waren.

Het volledige jaarverslag 2019 is te raadplegen via de website www.dgb.earth

Het bestuur van DGB streeft onverminderd naar een zo spoedig mogelijke afronding van de inhaalslag van financiële publicaties en zal aandeelhouders in dat kader op de hoogte houden van voortgang en afronding, inclusief de publicatie van de halfjaarcijfers over 2020.

S.A.M. Duijvestijn
DGB GROUP NV
+31 85 060 7059
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter

Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.